REKLAMACE:

Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem.Na veškeré zboží poskytujeme záruku po dobu jeho trvanlivosti – expirace.Kupující je povinen zboží bez zbytečných odkladů prohlédnout a zkontrolovat.Pokud je zásilka poničena, doporučujeme zásilku nepřebírat a neprodleně kontaktovat zákaznické centrum (vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce – převzetím se vystavujete možným problémům při reklamaci, případně odstoupení od koupě).
V případě zjištění závad je kupující povinen tyto oznámit neprodleně e-mailem, písemně nebo telefonicky prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy:

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
V takovém případě,je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím doručit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu).